Quy trình sang tên cho xe qua nhiều đời chủ khi bán xe

Như vậy, nếu như nộp đủ các chứng từ trên thì cơ quan đăng ký xe sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên, kiểm tra đủ thủ tục quy định,

Đối với các trường hợp xe qua nhiều đời chủ, mất giấy chuyển quyền sở hữu thì người dùng có thể tiến hành đăng kí theo quy trình giải quyết đăng ký sang tên xe tại Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA.
Đối với các xe được bán qua bán lại nhiều lần, qua nhiều đời chủ và đã thất lạc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và không thể tìm chủ cũ để làm thủ tục sang tên thì có thể tiến hành theo quy trình dưới đây:


Theo Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA, bắt đầu áp dụng từ 1/6/2014 quy định về đăng ký sang tên xe đối với xe đã qua nhiều đời chủ, thất lạc giấy chuyển quyền sở hữu:

Cần đem theo các giấy tờ sau khi tiến hành đăng ký:

– Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (giấy tờ cần có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe, được cấp bởi Công an cấp xã khu vực lưu trú).

– Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

– Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trong trường hợp giấy chứng nhận đã mất, cần viết cam kết và trình bày lý do trong giấy khai đăng kí sang tên.

Như vậy, nếu như nộp đủ các chứng từ trên thì cơ quan đăng ký xe sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe.

Nếu như người sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn sẽ thay thế và có hiệu lực trong 30 ngày. Sau thời gian đó, người sử dụng có thể đến cơ quan đăng ký xe để lấy kết quả.

Quy trình đợi xử lý đăng kí mới tốn thời gian là bởi cơ quan đăng ký xe cần gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng kí xe ban đầu và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, sau đó tiền hành tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

Sau 30 ngày kể từ khi cơ sở gửi thông báo và niêm yết, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe và giữ nguyên biển số cũ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *